0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 325 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Một hồi lửa lớn, Thẩm Hoài An xuyên qua đến thanh lưu quan lại nhà.

Cha là phong thái trác tuyệt Hàn Lâm học sĩ;

Mẫu thân là tài mạo song toàn nhà giàu thiên kim;

Huynh trưởng là xem qua là thuộc thần đồng tú tài.

Như vậy toàn gia chất lượng cao trong nhân loại, cố tình trà trộn vào một cái tư chất thường thường tiểu đoàn tử.

Xuyên qua thành đoàn Thẩm Hoài An đưa mắt nhìn bốn phía:

Kiếm tiền? Kiếm bất quá mẹ ruột;

Khoa cử? Cuốn bất quá phụ huynh;

Quân giới, đường trắng, cao su, thủy tinh, hắn đều. . . Sẽ không làm.

Phế sài xuyên việt giả, chỉ xứng ở lão đại trong giới giãy dụa cẩu mệnh TAT. . .

Văn này song CP

Cha mẹ: Thẩm Duật × Hứa Thính Lan

Bé con: Thẩm Hoài An × Tạ Uẩn