0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 36 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Vân Hân đời trước mệt chết, đời này chỉ tưởng nằm ngửa đương cá ướp muối.

Cô nhi viện thiên băng khai cục, thật vất vả làm việc ngoài giờ, khảo xong thi đại học, lại bị kéo vào quỷ dị thế giới, cùng thức tỉnh SSS cấp thiên phú – “Hành tẩu thiên tai: Nữ đế dưỡng thành đánh dấu hệ thống” .

Vân Hân: . . . Đến đến, trước phát cái điên đi.