0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 136 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ôn Giản Giản một giấc ngủ dậy trói định một cái hệ thống tình báo, hệ thống nói cho nàng biết, nàng xuyên thành trong sách quấn quýt si mê nam chủ pháo hôi nữ phụ.

Muốn thay đổi pháo hôi vận mệnh liền muốn tránh né nội dung cốt truyện, vứt bỏ yêu đương não đi sự nghiệp tuyến, tích cóp đủ nhân khí trị bắt lấy ảnh hậu, hướng đi đỉnh cao nhân sinh!

Mà nó, hệ thống tình báo có thể giúp nàng tại thành thần trên đường, tránh né rất nhiều chướng ngại!