0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 711 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đại Lương nguyên thần mười ba năm, Hắc Nhật ra, huyết nguyệt hiện.

Từ đó, linh khí khôi phục, chí quái trở thành hiện thực, một thế giới thần bí tại mê vụ bên trong như ẩn như hiện.

Trương Bưu thức tỉnh linh thị chi nhãn, phân biệt tà, biết yêu, giám bảo, khám phá trường sinh mê vụ…