0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 162 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thiên Tử cao cư Minh Đường, quan sát nhân gian.

Thế gia các đời Chu Tử, mục thủ lê dân.

Tông môn chiếm cứ địa phương, vạn thế không đổi.

Bọn hắn sinh ra cao cao tại thượng, lấy thiên hạ chúng sinh là quân cờ, thúc đẩy như trâu ngựa, nhìn tới như sâu kiến.

Xuyên qua mà đến Hàn Thiệu, một thân phản cốt, hết lần này tới lần khác không tin cái này thiên mệnh.

Luôn có một ngày, hắn muốn đạp tận ngày đó đường phố công khanh chi cốt.

Đem trong lúc này kho đốt thành cẩm tú chi xám!

Lại dùng trong bàn tay chi đao, gõ hỏi kia cao cư cửu tiêu đám mây kim loan đế tọa.

Phu Thiên Tử người, há có gan a?

Đáp: Binh cường mã tráng người vì đó ngươi!