0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 102 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Sợ xã hội Hứa Thanh Lê xuyên thư.

Nguyên chủ là cái vạn nhân mê nhân vật phản diện, nuôi một ao cá, cuối cùng ở liêu nam chủ khi lật xe, rơi vào cái thân bại danh liệt kết cục.

Hứa Thanh Lê xuyên thư sau, chỉ có hai cái ý nghĩ: Đệ nhất, rời giới; đệ nhị, cách đại nhân vật phản diện Ôn Kiệu Chu xa xa.