0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 30 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện
Thể loại: Cổ đại, kiếm hiệp, nữ cường

Giới thiệu

Con người thật sự là mọt giống loài vô cùng phức tạp và mâu thuẫn.

Người làm bao việc tốt, chỉ phạm sai lầm một lần cũng ngay lập tức bị phán tội, bị xem như giả nhân giả nghĩa.

Người chưa từng làm việc gì ra hồn, người luôn làm việc sai trái, nhưng có thể làm được một chuyện tốt, lại được tung hô, ca ngợi, được mọi người dễ dàng bỏ qua hết thảy lầm lỗi, còn gọi cải tà quy chính.

Em không đáp ứng được con người em thì ai đáp ứng được. Sống chết có số, ai đáng chết đều phải chết.​