0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 231 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trên người mang siêu cấp linh dược sư hệ thống, làm mạnh nhất linh dược đại sư!

Hệ thống ra đa: Phát hiện hệ thống lắp ráp —— điện thoại di động , liên tiếp trung!

Phát hiện linh dược, giám định trung, nghịch hướng phân tích phương thuốc trung! Ngươi có thể chiếu phương sinh sản linh dược.

Khoa chế thuốc thống: Ngươi linh dược sinh sản độ đã mãn cấp, xin điểm kích thăng cấp, chế tạo càng cao hơn một cấp linh dược!

Chân khí hệ thống tu luyện: Ngươi luyện chế linh dược thì thu được chân khí kỹ, có thể tu luyện!