0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 376 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Nghiêm Thư Cẩm một mực hoài nghi cha nàng chết bởi chiến loạn.

Bỗng nhiên có một ngày phát hiện, cha nàng không chỉ có không chết, còn theo đại bá tạo phản thành công?

Một khi biến thành vương gia nữ nhi, cảm giác vẫn rất sướng