0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 387 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
1 thành viên đã thêm truyện này vào Tủ truyện

Nữ chính đại đạo độc hành, không CP!

Nửa bước phi thăng Đại Thừa Kỳ lão tổ trùng sinh đến ba trăm năm trước uất uất ức ức trên phân thân.

Dung Huy bày tỏ: Nhất thời đánh mặt nhất thời sướng, một mực đánh mặt một mực sướng.

Như vậy trước từ mấy cái nghịch đồ bắt đầu!