0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 421 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Một kiếm bình thiên hạ.

Một kiếm mở thái bình.

Một kiếm hỏi trường sinh.

Trượng phu rút kiếm khởi hao lai, bình định thiên hạ ý chưa ngừng…

Trần Bình một kiếm nơi tay, thử hỏi thiên hạ, ai dám tranh phong?

…………………..

P/S: Tác giả đổi tên từ truyện “Quang Âm Chi Chủ!”