0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 74 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ngươi mang theo hệ thống xuyên qua.

Ngươi chỉ muốn an ổn sống qua ngày, treo máy tu tiên. Có thể phúc duyên của ngươi (may mắn giá trị) là 100, ngươi luôn có thể gặp gỡ các loại chuyện tốt:

Ngươi sinh ra chính là tiên nhân chuyển thế;

Ngươi ngã xuống sườn núi phía sau nhặt được vô danh thần kiếm;

Ngươi ở trên núi ngẫu nhiên gặp mắc nạn tiên tử;

Ngươi cùng nhau đi tới luôn có quý nhân tương trợ;

Ngươi vừa mới biết được, muội muội ngươi không phải ngươi thân sinh muội muội;

Ngươi. . . “Chờ một chút!”

Phương Hạnh: “Vậy cũng là chuyện tốt?”

Phương Hạnh: “(☉_☉)? ?”