0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 121 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Dịch Vô Ưu: Vì cái gì người khác tu luyện đều là nghịch thiên mà đi, mà ta tu luyện tựa như là thuận thiên mà đi?

Người khác độ kiếp.

Người độ kiếp: “Mệnh ta do ta không do trời, phá cho ta!”

Thiên đạo: “Gia hỏa này là cái thiên chi kiêu tử, an bài cho hắn cái cấp cao nhất lôi tắm phần món ăn!”

Dịch Vô Ưu độ kiếp.

Dịch Vô Ưu: “Tới đi, ta chuẩn bị xong!”

Thiên đạo: “Gia hỏa này là cái phế vật, tu luyện tới tình trạng này không dễ dàng, tùy tiện ý tứ ý tứ là được.”

Một đạo lôi quang hiện lên, răng rắc, thiên kiếp tán đi. . .

Dịch Vô Ưu:? ? ?

Đám người? ? ?

Dịch Vô Ưu: “Ta cùng thiên đạo thật không phải là cùng một bọn!”

Đám người: Có quỷ mới tin!

Vạn năm về sau. . .

Tinh Dạ Tiên Đế: “Tư chất ngươi rõ ràng kém như vậy, làm sao có thể tu thành Tiên Đế?”

Dịch Vô Ưu một mặt mê mang: “Có thể là vận khí ta tương đối tốt đi!” . . .

Nhìn phế vật như thế nào nghịch tập, quậy tung tu tiên thế giới. . .