0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 383 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

[ nhiều nữ ] [ hài hước ] [ tình cảm đùa giỡn chân ] [ hậu kỳ ngậm đường ] [ tiếng lòng ] Lâm Hằng xuyên sách < Mỹ Nhân Lục >, trở thành pháo hôi phản phái chỉ cần dựa theo ( chính · phản ) kịch bản quá trình qua loa, cẩu đến cuối cùng, liền có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Không ngờ, nữ chính bọn họ vậy mà có thể nghe được tiếng lòng của hắn, đến tiếp sau vô luận chính · phản nội dung cốt truyện như thế nào quá độ, hắn đều gặp phải bị nhân vật chính ách sát phong hiểm!

[ không có não sư tôn bị nắm giữ tu vi rơi xuống bí mật, còn không phải trở thành nhân vật chính hậu cung ]

[ sư tỷ như thế băng thanh ngọc khiết tiên tử đáng tiếc, cuối cùng bị nhân vật chính lừa dối đi hoa lâu mãi nghệ ]

[ nghịch thiên lão cha muốn để nhân vật chính làm người nối nghiệp, cần phải rơi cái cửa nát nhà tan hạ tràng ]

Lâm Hằng vốn nghĩ an tâm đi nội dung cốt truyện, lại phát hiện nữ chính càng ngày càng không thích hợp bắt đầu “Sư tôn, ngươi tu vi tại sao không có rơi xuống” “Sư tỷ hiểu lầm a, đêm hôm đó trời tối thật là sư huynh” “Ôi, sư tôn sư tỷ cầu các ngươi rồi, Diệp Thiên ngay tại sát vách “