0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 707 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Một thức tỉnh đến, Hàn Chiếu xuyên qua đến một cái chư quốc tranh bá, yêu ma hoành hành thế giới.

Thần binh thế gia cao cao tại thượng, linh thú hào môn quan sát chúng sinh.

Võ đạo thể hệ truyền thừa đứt gãy, ngày càng suy bại.

Hàn Chiếu tư chất bình thường, lại thân mang nhắc nhở máy mô phỏng.

Khắc kim mô phỏng về sau, 【 hạng mục 】, 【 điểm thuộc tính 】, 【 nhân sinh kinh nghiệm 】 ba tuyển một.

【 ngươi luyện võ tám năm, miễn cưỡng nhập môn. Hai mươi lăm tuổi, lấy vợ sinh con. Năm mươi tuổi, bệnh chết. 】

【 ngươi luyện võ một năm, thành công nhập môn. Hai mươi hai tuổi, bang phái đoạt địa bàn đại chiến, ngươi thân chịu trọng thương, trúng độc bỏ mình. 】

. . .

【 nhân sinh mô phỏng 】: Cơ sở hạng mục, mô phỏng một lần tương lai nhân sinh.

【 đao kiếm song tuyệt 】: Màu trắng hạng mục, đao đạo, kiếm đạo tư chất tăng lên gấp ba.

【 cơ sở đại sư 】: Màu xanh hạng mục, cơ sở võ học tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi, đột phá hạn mức cao nhất khái tỉ lệ đại tăng.

【 có tài nhưng thành đạt muộn 】: Màu lam hạng mục, tư chất theo lấy tuổi tác tăng thêm mà đề thăng.

【 luyện thể cuồng nhân 】: Màu tím hạng mục, tu luyện luyện thể công pháp một ngày ngàn dặm.

【 đan đạo thánh thủ 】: Màu cam hạng mục, luyện đan tư chất đề thăng trăm lần.

【 tiên tư tuyệt thế 】: Màu đỏ hạng mục, tướng mạo càng ngày càng đẹp, đối với người khác phái có mị hoặc hiệu quả.

. . .

【 Dưỡng Sinh Quyết tầng 72; đặc hiệu: Cường thân kiện thể (ẩn tàng đặc hiệu: Trường Sinh Bất Lão, Thái Dương Chân Cương, Niết Bàn Thánh Thể, Ngũ Sắc Thần Quang. . . ) 】

Chỉ cần hạng mục đủ nhiều, uy lực bình thường, đơn giản dễ học dưỡng sinh công pháp, cũng có thể luyện thành tuyệt thế thần công.

Cảnh giới : Luyện Bì – Luyện Cốt – Luyện Huyết – Luyện Kình – Luyện Tạng (Tông Sư)- Ngưng Sát (Vũ Thánh) – Thần Thông ( Vũ Thần) – Thiên Nhân – Động Thiên ((Luyện Thần ( Chân Quân) – Phản Hư (Đế Quân) – Hợp Đạo)…

Đẳng cấp Hạng mục : Cơ sở , trắng, xanh, lam, tím, cam , đỏ, vàng , bạch kim…