0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 195 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Một lần nữa trở lại mười ba năm trước đây, ở nơi này một cái xoay người, mùa hè tựu là cố sự, một lần hồi mâu, mùa thu biến thành phong cảnh niên đại.

Trình Hành chỉ muốn bắt lại đã từng bỏ qua người, một lần nữa nhặt lên những năm kia vứt thời gian.

. . .

Thường ngày, sinh hoạt hướng.