0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 455 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trương Bắc Huyền vốn là một tên thế kỷ 21 sinh viên, bất ngờ xuyên qua đến Hồng Hoang Tây Du thế giới, đạt được một cái tại vạn vật chia năm năm hệ thống không nói, còn bị hệ thống phái phát nhiệm vụ, ngăn cản Đường Tăng tây du! Lần này tốt, Tôn Ngộ Không đánh không được, liền bắt đầu viện binh!

Lý Thiên Vương cùng Na Tra tam thái tử?

Ta cùng ngươi chia năm năm.

Mười vạn thiên binh thiên tướng?

Ta cùng ngươi chia năm năm.

Nhị Lang Chân Quân cũng tới?

Ta vẫn là cùng ngươi chia năm năm.

Không có biện pháp, lần này chỉ có thể mời Quan Âm Bồ Tát.

Cái gì?

Quan âm đại sĩ cũng đánh không lại hắn a! ! !