0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 124 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Màu sắc nhận muốn đi nhận thức, bốn đế ngũ uẩn luyện đúng như, cung thương sừng trưng vũ, ngũ âm sáu luật vào kiếm tới. . . . Học sinh khối văn ôm một chồng kinh Phật đã xuyên việt rồi, “Yêu quái, ngươi cùng ta có cạnh, còn không theo ta trở về động phủ tu hành!” “Sư phụ, với ngươi tu luyện có thể cưới vợ sao?” “. . . Muốn không ngươi đi ra ngoài quẹo trái , bên kia có một luyện kiếm môn phái.”