0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 29 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Vũ Dịch ngoài ý muốn xuyên qua Đại Thương thế giới, bắt đầu thu hoạch được Long Tượng Bàn Nhược Kinh, Long Tượng Bàn Nhược bởi vì người tuổi thọ có hạn, không luyện thành lý lẽ?

Đây chẳng qua là người bình thường, Vũ Dịch thức tỉnh Thôi Diễn hệ thống, có thể đem bất luận cái gì võ học vô hạn thôi diễn xuống dưới…

Đương Vũ Dịch đem Long Tượng Bàn Nhược Công thôi diễn đến một trăm tầng… Một ngàn tầng, một vạn tầng…

Thời điểm, Vũ Dịch dậm chân, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy…