0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 367 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Ta không bình thường sao?”

“Không bình thường!”

“Chỗ nào không bình thường?”

“Ngươi chỗ nào bình thường a? ! Nào có ăn dê bọ cạp đem lão bản báo cáo, nói sử dụng tiên thiên cột sống dị dạng dê?”

“Nào có uống cà phê, nhất định muốn cho ta giải thích hắc ín dạng liền?”

“Nào có một cái y học sinh có thể thu được quốc gia khoa học kỹ thuật giải đặc biệt?”

“Nào có một cái học sinh để giáo sư bưng trà rót nước?”

“Nào có một cái quy bồi bác sĩ đem chủ nhiệm mắng máu chó đầy đầu? !”

“Nào có một cái bác sĩ. . .”

“Ngươi nói một chút. . . Ngươi chỗ nào bình thường? !”

Trần Cung trầm mặc một lát, nhìn đối phương: “Làm người, không cần thiết quá bình thường!”

. . .

Cùng tinh thần bên trong hao tổn chính mình, không bằng nổi điên bên ngoài hao tổn người khác, vẫn là câu nói kia, làm người, không cần thiết quá bình thường!

Đồng dạng, làm bác sĩ, càng không cần phải quá bình thường!