0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 10 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Giang Mãn Lê xuyên qua, xuyên thành bị chủ mẫu ức hiếp thứ nữ, vì tránh hôn sự, cắn răng một cái, cầm ra a nương lưu của cải hối hôn, vào kinh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Kinh thành phồn hoa, lòng người mở ra, tiểu nương tử cũng có thể tự lập, chủ mẫu sao có thể khó dễ được ta?