0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 799 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lưu Diệp vẫn cảm thấy, mình là người tốt, nhất là cái đại hiếu tử, đối đãi mình mẫu thân, hắn là càng hiếu thuận.

Hỉ tang quỷ: Ngươi đánh rắm!

Đối đãi mình phụ thân, hắn hòa ái dễ gần

Nước quỷ dị: Ô ô ô. . . Ngươi không được qua đây! Ngươi qua đây ta liền chết cho ngươi xem!

Đối với bằng hữu, hắn không tiếc mạng sống

Cái khác quỷ dị: Là cắm hai chúng ta dao a.

Tóm lại Lưu Diệp cảm giác mình đó là một cái hạnh phúc người.

Chúng quỷ dị: Ngươi hạnh phúc không phải liền là chúng ta huyết lệ lịch sử sao?