0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 51 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thích Hoãn Hoãn yêu một người, đối phương anh tuấn tiêu sái, đầy bụng kinh luân biết võ công, lại cùng nàng môn đăng hộ đối, nàng cho rằng tìm được như ý lang quân, cùng đối phương thân nhau.

Nàng đối trong nhà cho thấy phi quân không gả, xem như qua minh lộ, tất cả mọi người nhận định nàng sẽ gả cho Thẩm lang quân.

Thẳng đến Kinh Đô người tìm lại đây, Thích Hoãn Hoãn mới biết được nàng bị gạt, Thẩm công tử thân phận thậm chí tên họ đều là giả. Hắn họ Nghê danh Canh, là cái không thể tùy tiện hô với khẩu quý nhân chi danh.

Vốn tưởng rằng hôn sự vô vọng, đã vì Thời Vương Nghê Canh tỏ vẻ nguyện ý thực hiện hứa hẹn, nhưng không phải cưới nàng, mà là nạp nàng.

Thích Hoãn Hoãn trải qua nội tâm đau khổ cùng giãy dụa sau, rút kinh nghiệm xương máu. Nàng là yêu hắn, nhưng nàng càng yêu chính mình. Hắn không thể vì nàng mà bỏ qua một ít đồ vật, kia nàng liền vứt bỏ hắn.

Liền ở Thích Hoãn Hoãn cho rằng đã cùng đối phương nói rõ ràng, an tâm tìm tân nhà chồng, đang đắp khăn voan đỏ chờ tân lang đến đón dâu thì đội một thân binh đem toàn bộ Thích gia vây quanh cái chật như nêm cối.

Một phen thiền ghế đặt ở Thích gia trước đại môn chính giữa vị trí, đương kim Thời Vương ngồi ở trong đó, trong tay mềm roi chống cằm, rõ ràng ngồi là tham thiền ngộ đạo thiền ghế, lại đầy người lệ khí sát ý hiển thị rõ.

Sở hữu mưu toan mở cửa ra phủ, đều thụ hắn một roi, mà đón dâu đội ngũ càng là chậm chạp không thấy bóng dáng. Gặp Thích phủ không hề đi ra người, Nghê Canh thu roi, nhưng hắn mang đến thân binh lại một đám thông qua kiếm, chờ đợi hắn bước tiếp theo mệnh lệnh.

Sau này, Nghê Canh đối chủ động đi lui hôn Thích Hoãn Hoãn đạo: “Không nghĩ cùng ta? Đáng tiếc ngươi nói không tính. Trước kia cái gì tất cả nghe theo ngươi là chọc ngươi chơi đâu, ngươi còn cho là thật.”