0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 67 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bạn đang đọc truyện Khoái Tướng Truy Phu của tác giả Túc. Tổng bộ gửi công văn yêu cầu họ chuẩn bị tiếp nhận một tù nhân đặc biệt.

Hắn không phải mấy tên tội phạm già mà không chịu chết, sống mà không chịu yên cần cách ly.

Hắn cũng không phải các gia gia, thái thái đã qua một đời oanh bây giờ liệt mà còn lắm mồm, con cháu bận trăm công ngàn việc không có thời gian “đón về” nên vứt lại đây.