0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 101 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đánh nhau đánh nhau, bất học vô thuật, cuộc thi chưa hề đều giao giấy trắng, mang theo một đám tiểu thái muội ở trường học xưng vương xưng bá Nguyễn Thược đồng học vậy mà lấy bớt đi trạng nguyên thành tích thi đậu Kinh thị đệ nhất viện Y Học, sợ ngây người tất cả lão sư đồng học và thân bằng bạn tốt.

Vốn cho rằng nàng là gặp vận may, kết quả lên đại học về sau, nàng như cũ một ngựa tuyệt trần, đem cùng chuyên nghiệp đồng học dẫm đến bò lên đều không bò dậy nổi, cùng pháp y chuyên nghiệp nam thần Cận Dịch tịnh xưng lâm sàng buộc lại song sát, phàm nhân khó mà nhìn theo bóng lưng.

Nghe thấy nghe đồn Nguyễn Thược rất đương nhiên đẩy mắt kiếng: Cho dù xuyên việt , ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi!