0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 852 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Diệp Thần xuyên qua đến dị tộc xâm lấn cao võ thế giới, tại chế dược bên trên có hơn người thiên phú hắn, tư chất tu luyện lại cực kỳ kém cỏi, may ra kịp thời đã thức tỉnh khắc kim trở nên mạnh mẽ hệ thống.

Chỉ cần khắc kim liền có thể trở nên mạnh mẽ. Băng Quyền, có thể gần 2000 nguyên, nhập môn biến thuần thục; khắc kim 2 vạn nguyên, thuần thục biến tinh thông; khắc kim 20 vạn, viên mãn biến Tông Sư.

Vô địch kiếm ý, khắc kim một trăm vạn, kiếm ý tiểu thành, khắc kim 2000 vạn, kiếm ý đại thành, khắc kim 2 ức, kiếm ý Tông Sư cũng là ngươi… .

Dù có một thân vô địch kỹ, lại lựa chọn yên lặng khắc kim chế dược thuật, trở thành chế dược tông sư.

Các ngươi tu luyện ta bán thuốc.

Dị tộc buông xuống, thân là chế dược tông sư Diệp Thần lại một kiếm chém vỡ tinh thần.

“Cmn? Đây là cái kia bán thuốc?”