0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 296 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua đến Hokage thế giới, cùng nhân vật chính trong cùng một tuyến thời gian.

Nhẫn thuật? Đây không phải là xem xét liền sẽ?

Cái gì, ngươi nói ta nhìn cũng chưa từng nhìn? Đúng, ta không nhìn đều sẽ.

Xuyên việt rồi, nạy ra đi Thái Tử Phi rất hợp lý a?

Hyuga đại trưởng lão cản trở?

Mộc độn biến hóa, quan tài chi thuật!

“Mời Hyuga đại trưởng lão tiến quan tài!”

Raikage đệ tứ còn dám nhớ thương lão bà của ta con mắt?

Một bàn tay đem Raikage từ 3D đập thành 2D!

Pain? Bắt Cửu Vĩ, quản ta Poan chuyện gì?

Toneri? Ha ha. . .