0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 33 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 lấy Huyền Thiên đại thế giới điểm xuất phát, xưng bá Chư Thiên Vạn Giới! 】 【 hệ thống + vô địch + sảng văn + tông môn bồi dưỡng + sát phạt quả đoán! 】

Tần Dật xuyên qua huyền huyễn thế giới tiếp nhận nghèo túng tông môn Quy Khư Tông trở thành thứ một trăm tám mươi tám thay mặt tông chủ, vốn cho rằng nhân sinh đã vô vọng, ai ngờ chư thiên mạnh nhất tông môn hệ thống đột nhiên giáng lâm, trực tiếp đền bù Tiên Đế tu vi cộng thêm Cực Đạo Đế Binh!

Đến tận đây bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động!

“Chúc mừng túc chủ tuyển nhận đến Tiên cấp tư chất đệ tử, thu hoạch được Tiên Quân triệu hoán thẻ năm tấm, Thái Dương Thần Hỏa một sợi, lá trà ngộ đạo một trăm tấn!”

“Chúc mừng túc chủ tuyển nhận đến Đế cấp tư chất đệ tử, thu hoạch được Tiên Vương triệu hoán thẻ một trương, Thời Không Thần Điện một tòa, Thế Giới Thụ một viên!”

Nhiều năm về sau Quy Khư Tông chi danh vang vọng Chư Thiên Vạn Giới!

Ma giáo Thánh nữ: Vì sao bằng vào ta tư chất cũng không thể đương ngoại môn đệ tử, van cầu các ngươi để cho ta gia nhập Quy Khư Tông đi, ta cái gì tư thế đều sẽ!

Thánh địa chi chủ: Móa! Đầu năm nay ngay cả làm cái phụ thuộc thế lực đều muốn quyển, các ngươi còn có hay không chút tiền đồ! Cái gì? Quy Khư Tông! Tính ta một người! !