0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 269 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Chung Duyên Quang sau khi thanh tỉnh phát hiện chính mình vậy mà đã lấy vợ ? ? ?

Thê tử tướng mạo xinh đẹp không nói, lại làm việc cũng không đoan trang thuận uyển.

Quả thật hoàn toàn không phù hợp hắn thẩm! Đẹp!

Song hằng ngày lại. . .

Tô Lục Đàn: Phu quân, trước kia ngươi cũng sẽ cho do ta viết thơ tình. . .

Chung Duyên Quang: Không thể nào! Ta làm sao lại viết. . . Ngọa tào? ? Chữ viết tốt nhìn quen mắt! ! !

Bên ngoài tuyết rơi thời điểm.

Tô Lục Đàn: Phu quân, trước kia đều là ngươi ôm | ta trở về phòng. . .

Chung Duyên Quang: Ta làm sao lại công khai ôm nữ nhân. . . Ngọa tào? ? ? Tại sao chân không nghe sai khiến! ! !

Một câu nói giới thiệu vắn tắt: Câu dẫn mất trí nhớ phu quân hằng ngày ~

Nhân thiết: Tâm cơ hí tinh nữ x cao lạnh muộn tao miệng ngại thể thẳng Hầu gia