0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 420 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Doflamingo + hack + nửa vô địch

Nhân vật phản diện không cần tẩy trắng, cần chỉ là lực lượng mạnh hơn.

Đến thu hoạch một lần lại một lần thắng lợi.

Chứng minh ai tại là đi tại chính xác con đường người.

Đã đạt thành thành tựu:

Quyền đả Momonosuke nhà trẻ, chân đá Golden Lion viện dưỡng lão.

Toái cốt Tay Đen đại tướng Zephyr