0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 219 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua Già Thiên thế giới, trở thành Diệp Phàm biểu ca

Cửu Long giáng lâm, bảng khôi phục, thánh thể độ tinh khiết (1. 08%)

Kết đạo lữ, lấy được thể chất, đến huyết mạch, trợ tu hành

Thần thể, thánh thể, Đạo Thai kết hợp sẽ phát sinh biến hóa gì

Chư đế huyết mạch dung hợp dung luyện bản thân, sẽ thành tựu như thế nào nhân sinh

. . .

Chiếu rọi đạo lữ tiên tổ, còn có thể thu hoạch được tổ tiên truyền pháp

Nhan Như Ngọc tiên tổ sẽ là Thanh Đế hay là trên đó

Hồng trần thành tiên không cần cửu thế