0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1.1K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua thành Thục Vương Lý Khác, vừa mở mắt, liền bị thái tử hãm hại, cùng Lý Tĩnh nữ nhi ngủ ở cùng một chỗ.

Lý Tĩnh cáo trạng, Lý Thế Dân chuẩn bị đánh chết tươi Lý Khác cho chó ăn.

Mọi người ở đây chuẩn bị ăn dưa thì.

Lý Khác kích hoạt lên tối cường bối cảnh giải tỏa hệ thống, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ: Cưới Lý Tĩnh nữ nhi làm vợ, tức khóc Lý Thế Dân, cho Lý Tĩnh trên vết thương xát muối, vì hoàn thành nhiệm vụ, Lý Khác thả bản thân.

Lý Khác: “Gia phụ Lý Thế Dân, để ngươi nữ nhi mang thai thế nào?”

Nhiều năm sau.

Lý Khác giải tỏa vô số cái tối cường bối cảnh, Yến Vân thập bát kỵ chủ nhân, Mặc gia cự tử, đạo gia thiên sư, Bất Lương Nhân thống soái…

Lý Thừa Càn: “Phụ hoàng, tam đệ hắn muốn tạo phản.”

Lý Khác: “Bản vương bối cảnh tối cường, khinh thường cùng ngươi tranh đoạt hoàng vị.”

Lý Thế Dân: “Khác nhi, phụ hoàng già, thái tử vô năng, vẫn là ngươi tới làm hoàng đế a!”

“Cẩu đều không làm, ngươi để cho ta làm?”