0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 325 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cẩu đạo… Phía sau màn… Tranh bá… Triệu hoán… Xấu bụng…

Tỉnh lại sau giấc ngủ trở thành Đại Càn cửu hoàng tử Trương Huyền, nghĩ đến tiêu dao khoái hoạt qua hết cả đời này…

Leng keng!

Một số năm sau, Trương Huyền mới phát hiện trong giang hồ khắp nơi đều có hắn vết tích, Kiều Phong, Trương Tam Phong, Tây Môn Xuy Tuyết, Sở Lưu Hương, Vương Trùng Dương…

Mà trong triều đình cũng khắp nơi đều có hắn cái bóng.

Bạch Khởi, Hàn Tín, Trương Lương, Gia Cát Lượng, Lữ Bố, Ngụy Chinh…