0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 28 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đánh ra tốt nhất điện ảnh , dạy dỗ tốt nhất đệ tử .

Ta là Trương Nhiên , điện ảnh đạo diễn , Bắc Điện lão sư , ta là Trung Quốc điện ảnh đại ngôn (*phát ngôn) !