0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1.9K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Mọi người đều biết, Nam Vực bên trong có một cái tuyệt đối không thể trêu thế lực, Thảo Đường.

Trong đó đại đệ tử, là Nam Vực Thanh Vân Kiếm thánh, kiếm đạo thông thần.

Nhị đệ tử, vạn cổ Nữ Đế, thống lĩnh một thời đại.

Tam đệ tử, đương thời đại nho, Văn Khúc tinh hạ phàm.

Tứ đệ tử, Ma Thần chuyển thế, trấn áp Cửu U.

Lục Trường Sinh: Ta? Ta chẳng có gì ghê gớm, chính là bọn hắn sư tôn thôi.

—————–

Cảnh giới: Luyện Khí Cảnh – Trúc Cơ Cảnh – Kim Đan Cảnh – Tử Phủ Cảnh – Khí Hải Cảnh – Thủy Dật Cảnh – Càn Nguyên Cảnh – Hư Thần Cảnh – Đế Cảnh – Phân Thần Cảnh – Hợp Đạo Cảnh – Biến Huyết Cảnh – Trọc Tiên Cảnh – Địa Tiên Cảnh – Thiên Tiên Cảnh – Thần Binh Cảnh – Thần Tướng Cảnh – Thần Vương Cảnh – Thần Chủ Cảnh – Thần Đế Cảnh…