0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 86 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bạn đang đọc truyện [Đấu La Đại Lục] Vãn Phong Thanh Trí của tác giả Nhị Cửu. Đấu La đại lục.

Hôm nay Thất Bảo Lưu Li tông trên dưới đều đang để lộ ra một loại áp lực vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn.

Nguyên nhân không đâu.

Mọi người sở dĩ quá mức hưng phấn là bởi vì sau ngày hôm nay, Thất Bảo Lưu Li tông liền phải có tiểu chủ nhân.