0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 17 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đại Đường tam hoàng tử Lý Khác, thu hoạch được đánh dấu hệ thống, làm qua vô số vô não sự tình, tức điên Lý Thế Dân.

Lý Thế Dân: Nghịch tử! Ngươi TM lại làm chuyện tốt gì!

Lý Khác: QAQ phụ hoàng, ngươi hung cái gì, nhi thần liền thử một bộ y phục thôi.

Lý Thế Dân: A, thử y phục a, cái kia không sao, cái gì quần áo?

Lý Khác: Long bào.

Lý Thế Dân: ? ? Vi phụ, trẫm, lão tử! ! ! Giết chết ngươi!

Phụ từ tử hiếu sinh hoạt, đều là tại quyển sách.

« Đại Đường » « hệ thống » « hùng hài tử » « đánh dấu » « chọc cười, cười vang »