0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 264 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Úc Thiến Ngữ xuyên thành trong tiểu thuyết nam chủ chết sớm vợ trước.

Úc Thiến Ngữ cùng song thân cùng ra tai nạn xe cộ.

Tưởng xuyên về nguyên lai thế giới, hoàn toàn bãi lạn, chờ đi xong nội dung cốt truyện.

Không nghĩ đến, nguyên bản hẳn là thân bị bệnh bệnh nan y chuẩn bị đi chết nàng, trên thực tế, giấu cái bé con.

Hơn nữa, năm tháng.

Chờ về nhà Úc Thiến Ngữ: “? ? ? ?”