0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 335 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

[ Liệp Sát Giả: Ngươi có thể nhìn thấy vạn vật thanh máu, công kích nhất định tạo thành tổn thương, dù là thần minh cũng không ngoại lệ! ]

[ Tiềm Hành Giả: Tiềm hành tại hắc ám, du liệp tại quang minh! ]

[ Xử Hình Giả: Hiện tại, là hành hình thời khắc! ]

——

“Đến nha đến nha, đến đập một đao!”

“Không chết? Thanh máu về không, liền sẽ chết!”

“Chỉ cần có thanh máu, thần minh cũng giết cho ngươi xem!”

Thế giới mặt tối, tàn phá bản đồ, đến từ Thâm Uyên dị chủng . . . Sau lưng không có đèn đuốc, trước người sương trắng mênh mông. Có người tin tưởng ánh sáng, có người diệt ánh sáng, những cái kia kẹp ở giữa người lại nên làm như thế nào lựa chọn?

——

Thâm Uyên giáng lâm, dị chủng xâm lấn. Đêm dài kỷ nguyên, Thần Minh Bất Tử? . . .