0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 227 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trần Phàm xuyên qua đến linh khí khôi phục cao võ thế giới, thu được võ đạo bảng.

Không chỉ có thể cường hóa thân thể, còn có thể tăng lên võ kỹ độ thuần thục, mở khoá ra kỹ năng đặc biệt đặc tính, kéo dài thăng cấp.

Cơ sở tiễn pháp lv1, đặc tính: Cường thân cấp một, lực cánh tay vượt trội cấp một, bắn chậm cấp một

Cơ sở tiễn pháp lv3, đặc tính: Cường thân cấp 3, . . . Bắn chậm cấp 3, kỵ xạ cấp một

Cơ sở tiễn pháp lv6, đặc tính: Cường thân cấp 6, . . . Kỵ xạ cấp 4, bắn nhanh cấp một

Theo cơ sở quyền pháp, cơ sở bộ pháp, đến Thái Cực Quyền, Hình Ý Quyền, Bát Quái Chưởng, Dịch Kinh Cân. . .

Một bước một cái dấu chân, bước lên đỉnh thế giới.