0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 497 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Cao Võ: Ma Tạp Phong Ấn Thời Đại »

Một buổi sáng Trần Dục xuyên việt đi tới kỷ nguyên mới 650 năm, Lam Tinh hơn 600 năm sau thế giới, không gian liệt phùng, bí cảnh, đại lượng hung thú xuất hiện, mở ra nhân loại kỷ nguyên mới, Ma Tạp Sư thời đại.

Ma Tạp Sư có thể phong ấn hung thú, pháp tắc, quy tắc, vũ khí, sân bãi, lĩnh vực, phong ấn, quỷ tộc, bí thuật… thành ma tạp. Triệu hồi hung thú, sử dụng võ kỹ ma tạp, pháp tắc ma tạp đều cần ma lực nguyên.

Trần Dục mở ra hệ thống, bắt đầu tiến hóa chi lộ.

Tích tích

Tiến giai Băng Lăng Trụ – Băng Giao Long Mãng – Băng Cực Tinh Ly Long-Nhiễm Tẫn Hàn Sương Long – Kiếp Tẫn Tinh Diễn Long…

Long Chồn Toa – Hư Không Long Chồn – … – Thiên Kình Long Chồn

Thụ Yêu Đằng – Hồn Mộ Thụ Yêu – Thánh Uyên Cổ Thụ…

Kí chủ sử dụng tiến giai thẻ, Băng Cực Tinh Ly Long thành công tiến giai thuế biến thành Nhiễm Tẫn Hàn Sương Long.

Kí chủ rút thưởng thu được Quỷ Vũ huyết mạch, Quỷ Tộc Anh Linh ma tạp, Vong Hồn Quỷ Tướng huyết mạch tiến giai thuế biến Tĩnh Uyên Quỷ Soái.

P/S: Ma Tạp Sư từ cấp thấp nhất Bạch Bản cấp, Hắc Thiết cấp, Thanh Đồng cấp, Bạch Ngân cấp, Hoàng Kim cấp, Bạch Kim cấp, Kim Cương cấp, Sử Thi cấp, Vương Giả cấp, Tinh Nguyên cấp…

Long Chồn Toa : https://bom.to/RRCe6Se

Truyện hơn 300c, mỗi chương hơn 3k chữ.

CẦU HOA TƯƠI.

BUFF KẸO BONUS CHƯƠNG.