0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 184 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ngươi cho rằng Thương Chu: Mị hoặc Đắc Kỷ, Tây Kỳ phạt thương.

Mạnh Thường Thương Chu: Ngọa tào, ai đem Sơn Hải Kinh chọc ra tới.

Ngươi cho rằng phong thần: Xiển đoạn tranh phong, thế thiên phong thần.

Mạnh Thường phong thần: Đây là Thiên Ngô, kia là Tướng Liễu, Minh nhi cái đánh ai? Lục Ngô, Trường Thừa, Anh Chiêu, Xa Bỉ Thi, chọn một cái đi.

PS: Không đi kịch bản, không Hồng Hoang, lấy Thượng Cổ Nguyên Thủy Thần Thoại cùng Sơn Hải Kinh làm bản gốc, chế tạo mới phong thần cố sự.