0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 404 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua đến một bản lớn nữ chính thần hồn cắt miếng sảng văn bên trong, làm một cái tầng dưới chót nhất pháo hôi kiếm tu, Vân Thư trước hết nhất cân nhắc chính là làm sao tại kịch bản lặp đi lặp lại nghiền ép bên trong sống sót, thuận tiện cầu cái trường sinh.

“Đinh, ngài vận hành một lần « Cửu Thiên Kiếm Quyết », công pháp độ thuần thục +1.”

Vân Thư: Đã hiểu, lá gan!

Luyện khí, phù triện, trận pháp, luyện đan, ngự thú, cảnh giới. . .

Thật thành thục độ từng cái đánh đến max cấp về sau, Vân Thư nhìn qua đến tiếp sau kịch bản rơi vào trầm tư, “Những này nhân vật chính cùng nhân vật phản diện nhóm, xác định đánh thắng được ta sao?”