0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 25 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Khương Họa xuyên vào một quyển nữ tôn tiểu thuyết. Thành bị lòng dạ hiểm độc dưỡng phụ dưỡng thành bao cỏ, cuối cùng bị vị hôn phu làm thành người lợn cung nữ chủ xem xét pháo hôi.

Nghĩ một chút Khương gia toàn gia kết cục, Khương Họa sinh không thể luyến!

Tiện nghi lão nương, si mê ăn trường sinh bất lão đan, ba năm sau chết bất đắc kỳ tử!

Đại hoàng tỷ, bị nhất yêu thích chủ quân đâm lén, nghiền xương thành tro mà chết, không riêng mất giang sơn, còn mất mỹ nam.

Nhị hoàng tỷ, bị khuê mật cùng vị hôn phu phản bội, trở thành tiền triều hoàng nữ, nhốt chung thân, rút kiếm tự vận.

Tam Hoàng tỷ, bị tín nhiệm nhất phó tướng phản bội, hai tay hai chân bị phế, tuyệt vọng tự sát.

Tứ hoàng tỷ, ni mã cổ đại bản Hứa Thấm, bị lừa hai bàn tay trắng còn chưa khanh khanh tính mệnh.

Ngũ hoàng huynh, tiểu trong suốt pháo hôi một cái.

Thất hoàng đệ, chung cực Bạch Nhãn Lang vương! Thiên cổ đệ nhất đại hiếu tử!

Khương Họa: Hảo gia hỏa! Toàn gia yêu đương não ngay ngắn chỉnh tề đi xuống, kéo lên mấy con ma có thể góp mấy bàn mạt chược.

Nghe được Khương Họa tiếng lòng một đám pháo hôi oán loại nhóm ngây người: . . .