0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 669 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thế nhân đều biết Dật Vương thâm thụ nữ đế tín nhiệm, tay cầm 10 vạn đại quân trấn thủ biên cương vài năm.

Thật tình không biết công cao lấn chủ, bị nữ đế ban chết!

” Dật Vương Tô Cảnh hoang dâm vô độ, bạo ngược vô đạo, ý đồ mưu phản! Ban thưởng rượu độc một ly, khâm thử!”

Tô Cảnh nhìn truyền chỉ thái giám cùng xung quanh đại nội cao thủ liền biết là đưa mình lên đường.

Nữ đế lại dám ra tay với mình?

Xuyên việt Đại Cảnh vài năm, Tô Cảnh đã sớm tại hệ thống bồi dưỡng xuống văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể xuống ngựa định càn khôn.

Nếu không cũng sẽ không từ một giới áo vải đến Đại Cảnh Dật Vương!

Phản lại có thể làm khó dễ được ta!

« keng, cuối cùng nhiệm vụ lựa chọn. Uống xong rượu độc, ban thưởng trở lại hiện đại! Mời lựa chọn phải chăng uống xong? »

Tô Cảnh lựa chọn là. . .

Trước mặt mọi người, Tô Cảnh “Bạch nhật phi thăng” khiếp sợ tất cả mọi người.

Tô Cảnh sau khi rời đi, Đại Cảnh cảnh nội nhiều vô số màn sáng trên bầu trời. . .

Thật tình không biết những này màn sáng sẽ cho Đại Cảnh bách tính mang đến một đợt nối một đợt rung động!