0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 816 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Diệp Lăng Phong xuyên qua huyền huyễn thế giới, chấp chưởng tông môn Tàng Kinh Các!

【 đinh! Hôm nay 500 người tu luyện Tàng Kinh Các công pháp, ngài thu hoạch được 500 người hôm nay tu vi! 】

【 đinh! Cảnh giới của ngài tăng lên thập ngũ trọng, ngài đem Hoàng giai công pháp tăng lên đến Thiên giai! 】

Cái gì tông môn thiên kiêu, thánh địa đại năng, Diệp Lăng Phong chỉ cần đem công pháp cấp cho càng nhiều người liền có thể vô hạn cắt rau hẹ.

Chỉ cần đem công pháp thôi diễn đến cảnh giới cao hơn, liền có thể thu hoạch được càng nhiều tu vi.

“Trời không sinh ta Diệp Lăng Phong, tiên đạo một đường ai làm công!”

Đều cho ta cuốn lại!