0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 142 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

(sát phạt quả đoán, chặn đường hẳn phải chết, thu nữ, để ý người chớ nhập! )

Quân Tiêu Dao xuyên qua đến một cái huyền huyễn thế giới, trở thành Đại Càn Đế Quốc đại hoàng tử, chỉ bất quá bắt đầu liền bị hoàng đế ban thưởng rượu độc.

Vạn hạnh chính là, hắn thu được giết địch hệ thống!

Chỉ cần giết địch, liền có thể lấy được thưởng.

“Chúc mừng kí chủ, thu hoạch được Võ Thánh đỉnh phong hộ vệ, Từ Yển binh!”

“Chúc mừng kí chủ, thu hoạch được 100 ngàn Tần Giáp, hổ lang chi sư!”

“Chúc mừng kí chủ, thu hoạch được tổ chức tình báo, lưới!”

. . .

Làm Quân Tiêu Dao một triệu thiết kỵ đạp phá lên kinh thời điểm, hoàng đế hối hận!

Nhưng không dùng, bởi vì:

Cùng ta Quân Tiêu Dao làm địch nhân, chết!