0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 480 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tần Dịch mặc gặp Thiên Uyên Đại Lục, trở thành Hắc Phong trại trại chủ, đã thức tỉnh thế lực tối cường hệ thống, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng.

Một số năm sau, Tần Dịch nhếch miệng cười một tiếng, chư thiên thần phục.

“Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành kim cương nhiệm vụ, tuyển nhận một đệ tử, thu hoạch được mười khối Chí Tôn Cốt.”

“Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành Chí Tôn nhiệm vụ, đồ diệt cấm địa, thu hoạch được Cực Đạo Đế Binh.”

“Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành đánh thẻ nhiệm vụ, thu hoạch được Đại Đế tọa kỵ.”