0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 162 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ôn Du cùng Thiệu Văn Diệp, một là Thượng Hải thị cô gái được nuông chiều, một là đóng giữ biên cương chiến sĩ, tám cột đánh không đến, bởi vì cha mẹ ép duyên, bị khóa ở cùng nhau.

Không nghĩ tới, này chính hợp Ôn Du ý.

Vì gả cho tâm tâm niệm niệm người, Ôn Du vượt qua ngàn dặm, đi vào Tây Nam biên cảnh.

Mới đầu, Thiệu Văn Diệp ôm được chăng hay chớ thái độ, chỉ coi Ôn Du là thành kết nhóm sinh hoạt người, sau này phát hiện, vị này Thượng Hải thị đến cô gái được nuông chiều giống như cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau.

Nàng yếu ớt, nhưng lại cứng cỏi. Tính tình tốt; lại không phải cái túi trút giận.

Thiệu Văn Diệp từng bước luân hãm.