0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 214 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Hợp Hoan Tông nữ tu không giống nhau tu tiên hành trình, không phải chính thống tu tiên văn, có nam chính, từ đầu đến đuôi một người.